Με κυβερνητική απόφαση οι Ψυχολόγοι μπαίνουν στα σχολεία!

03 Σεπτεμβρίου 2019

Μετά από απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 23ης Αυγούστου 2019, «καθορίζουμε τις ομάδες σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α».

Είναι μια σημαντική εξέλιξη που μόνο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει και στους μικρούς μαθητές αλλά τους γονείς. Επιπλέον, θα βοηθήσει και τους δασκάλους, που πολλές φορές χωρίς κάποια εκπαίδευση έπαιζαν τον ρόλο του Ψυχολόγου.

Ειδικότερα

α) Σε κάθε ομάδα σχολείων τοποθετείται ένας (1) Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντά του, σε κάθε μια από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί. Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων της ομάδας τοποθέτησης και ο διευθυντής της πολυπληθέστερης σχολικής μονάδας σε μαθητικό πληθυσμό υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοινοποιεί το πρόγραμμα στα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.

β) Το έργο των ψυχολόγων υποστηρίζεται και εποπτεύεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., ο προϊστάμενος του οποίου οργανώνει συναντήσεις των ψυχολόγων για το σκοπό αυτό.

γ) Ο ψυχολόγος υποβάλλει έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας της αρμοδιότητάς του, όπου περιγράφονται οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση 142628/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3032/2017 τ.Β΄) «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

δ) Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται από τον διευθυντή του σχολείου στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. και φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

ε) Ο ψυχολόγος συμμετέχει στο σύλλογο Διδασκόντων και στην Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του και δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (εφημερίες, αναπληρώσεις κ.ά.).

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 ψυχολόγων.

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30. Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στον παρακάτω σύνδεσμο της απόφασης. Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

(Πηγή πληροφοριών: https://www.eduguide.gr/nea2019/psyxologoi-sta-dhmotika-sxoleia-dhmosieythke-h-ypoyrgikh-apofash/)

 

photo 1546410531 bb4caa6b424d

 

Πως μπορεί να βοηθήσει ένας Σχολικός Ψυχολόγος πρακτικά το παιδί, το διδακτικό προσωπικό αλλά και τους γονείς;

Πραγματοποιεί ψυχολογικές αξιολογήσεις, μετά από παραπομπή του Διευθυντή ή Δασκάλου. Οι αξιολογήσεις δεν περιορίζονται μόνο στους μαθητές που μοιάζουν να μην τα καταφέρνουν ή μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στο σχολείο, αλλά μπορούν να ζητηθούν και για μαθητές που είναι ικανοί και καλοί μαθητές. Για τις αξιολογήσεις αυτές, πέρα από τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Ψυχολόγος μπορεί να κάνει μια συνέντευξη στο παιδί ή να το παρακολουθήσει την ώρα του μαθήματος, προκείμενου να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για την περίπτωση.

Διεξάγει ψυχολογικά τεστ, ώστε σε περιπτώσεις που χρειάζεται, να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να είναι προσαρμοσμένο στον μαθητή, ενώ παράλληλα παρακολουθεί αν αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται.

Βοηθά τους μαθητές να βγάλουν και να καλλιεργήσουν τον καλύτερο τους εαυτό, μέσα από τις κοινωνικές συμπεριφορές που γνωρίζουν πως θα ωφελήσουν το παιδί.

Κάνει συμβουλευτική στους μαθητές είτε ατομική είτε ομαδική, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν είτε συγκεκριμένα πράγματα που προβληματίζουν τον εκάστοτε μαθητή, ή γενικότερες ανησυχίες. Για παράδειγμα, κατά τις ομαδικές συνεδρίες μπορεί να συζητηθεί η άποψη των μαθητών για τα ναρκωτικά.

Είναι ο μεσάζων σε θέματα διαφωνιών μεταξύ μαθητών, που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία και διαταράσσουν την αρμονία του σχολικού περιβάλλοντος.

Όταν μια κρίση ή ένα τραγικό γεγονός λαμβάνει χώρα η παρέμβαση του κρίνεται απαραίτητη, αν λάβουμε υπόψιν ζητήματα απώλειας κάποιου γονέα, ή εμφάνισης κάποιας σοβαρής ασθένειας.

Πραγματοποιεί αξιολογήσεις και του διδακτικού προσωπικού, μέσα από εκθέσεις για το αν εφαρμόζουν σωστά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις ενδεδειγμένες τεχνικές πειθαρχίας.

Πραγματοποιεί εργαστήρια  εκπαίδευσης για γονείς και δασκάλους, με στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια τους πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα, δίνοντας εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής είναι αποδέκτης εκφοβισμού και οι γονείς του δεν ξέρουν τι να κάνουν για να βοηθήσουν, ο Ψυχολόγος μέσα από κάποιες συνεδρίες μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια τους να προστατέψουν τον μαθητή.

Melapus Team 

logo 2

Βρείτε τον ιδανικό Ειδικό Ψυχικής Υγείας με ειδίκευση στο παιδί ΕΔΩ μέσα από τη Melapus

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εγγραφείτε στο Newsletter της Melapus και μάθετε πρώτοι για τα τελευταία άρθρα και τις τρέχουσες εκπτώσεις!

Please enable the javascript to submit this form

Εγγραφείτε στο Newsletter της Melapus και μάθετε πρώτοι για τα τελευταία άρθρα και τις τρέχουσες εκπτώσεις!

Please enable the javascript to submit this form

© 2020 Melapus. All Rights Reserved.

Designed & Developed by: