Συνέντευξη με την Ελένη Γκρέτσα Διοικητική Διευθύντρια της Ε.Ψ.Ε

24 Ιουνίου 2019
– Κυρία Γκρέτσα, η συμβολή σας στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία είναι δεδομένη και αξιοσημείωτη. Μιλήστε μου για την εμπειρία σας ως Διοικητική Διευθύντρια.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία από την ίδρυση της μέχρι σήμερα ανατροφοδοτείται με δυναμισμό και παραγωγικότητα από τα πεπραγμένα της και από το εύρος των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερηεγκυρότερη επιστημονική εταιρεία, σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας σε θέματα Ψυχικής Υγείας και εκπρόσωπο της Ελλάδος για θέματα Ψυχικής Υγείας σε διεθνείς Επιστημονικούς Φορείς και Οργανισμούς.

Η επαφή μου με την ΕΨΕ ξεκίνησε το 1990, υποστηρίζοντας γραμματειακά το Επιστημονικό Περιοδικό «Ψυχιατρική»  έκδοση της ΕΨΕ και στη συνέχεια ανέλαβα τη Διοικητική Διεύθυνση της ΕΨΕ αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας κυρίως τους λειτουργικούς, εκπαιδευτικούς τομείς και στηρίζοντας την προαγωγή της ψυχιατρικής επιστήμης στο σύνολό της. Η καθοδήγηση και η συνεργασία του Καθηγητού Ψυχιατρικής  κ. Γ. Χριστοδούλου, τότε Προέδρου της και νυν Επιτίμου Προέδρου ήταν καταλυτική για την πορεία της και την ανάπτυξή της.  Ένας διακεκριμένος επιστήμονας, διαμορφωτής της ΕΨΕ και προωθητής με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα κύρους, επιδόσεων και διεθνούς αποδοχής. Δικαίως ο Καθηγητής Χριστοδούλου είναι μέντορας μου, μου δίδαξε ότι «Επιδιώκοντας το μείζον, προσεγγίζουμε το έλασσον….»  και τολμώ να αναφέρω ότι είναι ο δεύτερος πατέρας μου.

Στη μακρόχρονη συμβολή μου υπηρετώντας το θεσμό αυτό, έχουν διατελέσει μέχρι σήμερα πέντε ικανότατοι Πρόεδροι και 13 Διοικητικά Συμβούλια. Ο Νυν Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Ψυχιατρικής  κ. Δ. Πλουμπίδης, με αξιοσημείωτο έργο στο άνοιγμα της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα.

– Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχιατρικής από το 1986. Ποια είναι η κύρια συμβολή της στους Ψυχιάτρους της χώρας μας;

Η ΕΨΕ δικαιούται να υπερηφανεύεται:

α) για την εκτίμηση με την οποία την περιβάλλει η διεθνής ψυχιατρική κοινότητα, για την επιρροή που ασκεί αυτή σ’ εκείνη και για τις υποθήκες που έχει εγγράψει.

β) για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών της.

γ) για τις παρεμβάσεις  της προς όφελος τόσο των ψυχιάτρων όσο και των ασθενών με ψυχικά νοσήματα.

Το έργο της ΕΨΕ συνολικά, συνέβαλε στη βελτίωση της γενικότερης αντιμετώπισης από την Πολιτεία και κατ επέκταση της κοινής γνώμης  και επαγρύπνησε και περιφρούρησε αξίες και έννοιες όπως αυτές περιέχονται στους όρους «δικαιώματα, υγεία και ψυχικώς πάσχον άτομο».

  • Ιδιαιτέρως προήγαγε επιστημονικές μεθόδους για την αντιμετώπιση του στίγματος έναντι των ατόμων με ψυχικές διαταραχές ιδιαιτέρως προήγαγε το επάγγελμα του ψυχιάτρου.
  • Εξασφάλισε την  ουσιαστική συμμετοχή κάθε Έλληνα Ψυχιάτρου και κατοχύρωσε Πανελλήνια συμμετοχή με κεντρική διοίκηση και γεωγραφική αυτονομία.
  • Προάσπισε και αναβάθμισε τα επαγγελματικά δικαιώματα των ψυχιάτρων.

– Από την εμπειρία σας με την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ποια πράγματα σας έχουν σημαδέψει τα τελευταία χρόνια.

 Θα έλεγα ότι οι δράσεις για την εξάλειψη του στίγματος απέναντι στην ψυχική νόσο που υφίσταται στην Ελλάδα  και οι προσπάθειες που γίνονται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, δηλαδή να μπορεί  η κοινωνία μας να  επιτρέπει στον ψυχικά ασθενή να είναι ενεργός πολίτης μέσα στην κοινότητα, στο οικογενειακό περιβάλλον να είναι αυτόνομος με οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη, είναι ίσως αυτά που με σημάδεψαν στην επαφή μου με το χώρο της ψυχικής υγείας.  Υπερηφανεύομαι  δε, διότι συνέβαλα και εγώ  σε αυτή την κατεύθυνση, ως Διοικητική Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αιγινητείου Νοσοκομείου (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) στην «κατάρτιση των επαγγελματιών» μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων για τους Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, ώστε μέσω της επιμόρφωσης να στελεχώσουν μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που έχουν αναπτυχθεί στην χώρα μας.

– Η ενασχόληση σας με τα κοινά είναι μακρά, ποιο είναι το όραμα σας για την τοπική αυτοδιοίκηση;

Η αγάπη μου για τη γειτονιά μου και την πόλη που ζω με οδήγησε να θέσω εκ νέου υποψηφιότητα ως Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης με τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Ελευθέριο Κοντουλάκο και το συνδυασμό «ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ» και να διεκδικήσω την ψήφο των δημοτών μας.

Κίνητρο  που καθόρισε την επιλογή αυτή, είναι η ουσία και ο ρεαλισμός των θέσεων και των αρχών της παράταξής μας που σκιαγραφείται και στο πρόγραμμά μας.

Οι γνώσεις  και η εμπειρία μου στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, αποτελούν εφόδιο ώστε να συμβάλλω στη βελτίωση της πόλης μου η οποία θέλω να είναι ζωντανή, φιλική, δημοκρατική και κυρίως ανθρώπινη.

Επιθυμώ ο Δήμος μας να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πολίτη, προωθώντας  τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, εφαρμόζοντας πολιτική ανάπτυξης σε κάθε γωνιά του δήμου μας ώστε να είναι συμμετοχικός και με ενεργούς πολίτες και όχι αδιάφορους.

Πρόθεσή μου είναι να είμαι καθημερινά παρούσα στις ανάγκες κάθε δημότη σεβόμενη  και υπερασπιζόμενη την αλληλεγγύη χωρίς  οποιεσδήποτε αγκυλώσεις.  Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αποτελεί ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας που τόσο πολύ χρειάζεται ο τόπος μας. Επιθυμώ να αναγεννηθεί ο Δήμος μας που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία στασιμότητα τόσο στους κύριους τομείς Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Το υπόβαθρο για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι οι εμπλεκόμενοι με την Αυτοδιοίκηση να είναι καταξιωμένοι κοινωνικά, επαγγελματικά με γνώσεις, εμπειρία και ήθος. Δεν χωρά ιδιοτέλεια στην πρόθεση προσφοράς.

Η δραστηριότητά μου με τα κοινά έχει ξεκινήσει προ πενταετίας  στον τομέα της προαγωγής της Ψυχικής Υγείας συνεισφέροντας στην αναβάθμιση της ψυχοκοινωνικής υγείας των συμπολιτών μου στο Δήμο Πεντέλης.  Συγκεκριμένα, οργάνωσα στο Δήμο μας, έχοντας το συντονισμό και την παρουσίαση 11 ιατρικών επιστημονικών εκδηλώσεων  για την ενημέρωση των συνδημοτών μας. Έχω διατελέσει Τακτικό μέλος στο Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης στο Δήμο Πεντέλης.

Τολμώ  να εμπλακώ  στον αγώνα του κοινού στίβου προσφέροντας χωρίς αντάλλαγμα έχοντας ένα και μοναδικό σκοπό : Θέλω ένα Δήμο που μας αξίζει να έχουμε!

– Στις ημέρες μας η τεχνολογία έχει οδηγήσει σε αλματώδεις αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με βάση την διοικητική σας εμπειρία σε διάφορους οργανισμούς και φορείς, με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχύσει τον κλάδο της ψυχιατρικής;

Η ραγδαία ταχύτητα της τεχνολογίας δεν αφήνει αδιάφορο τον Κλάδο της Ψυχιατρικής και κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη και αναγκαία διότι θα προσφέρει σύγχρονες λύσεις και υπηρεσίες διευκολύνοντας την επιστημονική κοινότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών της μεθόδων.

Όπως α) ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην ψυχιατρική, β) δημιουργία σχέσεων με εθνικούς και διεθνείς αντίστοιχους οργανισμούς της ψυχιατρικής, γ) διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων – συνεδρίων για τη συζήτηση τεχνολογικών θεμάτων και εξελίξεων πάνω στην ψυχιατρική, δ) προώθηση και διεξαγωγή διεθνούς συνεργατικής έρευνας στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην ψυχιατρική, ε) διεπιστημονική έρευνα για τα πεδία συνάφειας με άλλες ιατρικές ειδικότητες και στ) ανάπτυξη τεχνολογιών στην ειδικότητα της ψυχιατρικής με σκοπό την εξέλιξη και αναβάθμιση των εργαλείων πρόληψης και διάγνωσης.

Επιπλέον, δεν γίνεται να μην αναφερθώ και να συγχαρώ τη Melapus, που ως πλατφόρμα βασίζεται στην  καινοτομία και τη χρησιμοποιεί προς όφελος των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό φέρνει την ψυχική υγεία πιο κοντά από ποτέ στον πολίτηκαι κάνει την πρόσβαση στον Ψυχίατρο μια απλή διαδικασία και ένα διαθέσιμο αγαθό σε όλους.

– Πως βλέπετε το μέλλον της ψυχιατρικής και της ψυχικής υγείας γενικότερα;

Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και απαιτείται η συνέχιση και λειτουργία όλων των υπαρχουσών δομών και παράλληλα ανάπτυξη νέων δομών ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Η ψυχική υγεία θα πρέπει να βασίζεται στη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων από υπεύθυνα εκπαιδευμένα άτομα, δηλ. τους ψυχιάτρους, όμως ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η πρόληψη της ψυχικής νόσου και η προαγωγή της ψυχικής υγείας. Στην επίτευξη αυτού του στόχου κεντρικό ρόλο έχουν οι ψυχίατροι και οι άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί νοσηλευτές) αλλά και όλοι εμείς, οι πολίτες.

 

Η Ελένη Γκρέτσα γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στη Νέα Πεντέλη από το 1992. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης, με πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών στην προαγωγή ψυχικής υγείας και επιστημονικές ενημερώσεις σε θέματα υγείας, με επιστήμονες της ακαδημαϊκής ιατρικής κοινότητας.

Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση ως προϊσταμένη της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Αιγινητείου Νοσοκομείου, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση της διοικητικής διευθύντριας στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Έχει εξειδικευθεί ως εκπαιδεύτρια στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας, στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, με πολυσχιδή δράση στον χώρο της ψυχικής υγείας (ιδιαίτερα σε σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS).

Melapus Team

logo 2

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε επίσης:

Εγγραφείτε στο Newsletter της Melapus και μάθετε πρώτοι για τα τελευταία άρθρα και τις τρέχουσες εκπτώσεις!

Please enable the javascript to submit this form

Εγγραφείτε στο Newsletter της Melapus και μάθετε πρώτοι για τα τελευταία άρθρα και τις τρέχουσες εκπτώσεις!

Please enable the javascript to submit this form

© 2020 Melapus. All Rights Reserved.

Designed & Developed by: